לוח הודעות ודיונים של האיגוד לרפואה דחופה

Notifications
Clear all

דיוני האיגוד הישראלי לרפואה דחופה

לוח האיגוד לרפואה דחופה
שרשורים
נושאים

הודעות האיגוד

This is a simple parent forum

7
3

פרוטוקולים שיתוף מחלקתי

המחלקות לרפואה דחופה משתפות את הפרוטוקולים שנבנו בכל מחלקה

1
1

 

קורס רפואה דחופה למתמחים
שרשורים
נושאים

Share: