פרסומים

תמותה עודפת מחוץ לבית החולים ורוויון חמצן בירידה: תפקיד ההתראה של נתוני EMS במשבר COVID-19 בטיחואנה, מקסיקו

Excess Out-Of-Hospital Mortality and Declining Oxygen Saturation: The Sentinel Role of EMS Data in the COVID-19 Crisis in Tijuana, Mexico Joseph Friedman, MPHAlhelí Calderón-Villarreal, MD, MPHIetza Bojorquez, MD, PhD Carlos

קרא עוד »

Association of Intra-arrest Transport vs Continued On-Scene Resuscitation With Survival to Hospital Discharge Among Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Brian Grunau, MD, MHSc1,2; Noah Kime, BS3; Brian Leroux, PhD3; et al ABSTRACT IMPORTANCE There is wide variability among emergency medical systems (EMS) with respect to transport to hospital during out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) resuscitative efforts.

קרא עוד »