מי אנחנו

האיגוד הישראלי לרפואה דחופה מאגד את רופאי המחלקות לרפואה דחופה בארץ וכן רופאים העוסקים בנושא במסגרת מד”א ומוקדים קהילתיים לרפואה דחופה כדוגמת “טרם”.
הרפואה הדחופה הוכרה כמקצוע התמחות בשנת 1999. התמחות-על זו נמשכת 30 חודשים, וניתן לעשותה לאחר מומחיות בכירורגיה כללית, רפואה פנימית, הרדמה, רפואת ילדים או רפואת משפחה. בשנת 2003 נערכו בחינות ההתמחות הראשונות.

קידום ופיתוח נושא הרפואה בארץ ככלל, והרפואה הדחופה בפרט, תוך שימת דגש על המישור הקליני, האקדמי, המחקרי, ההוראתי והארגוני; ארגון פגישות מדעיות ויצירת קשרים עם עמיתים וארגונים בארץ ובחו”ל, העוסקים בנושאי רפואה דחופה; בניית ההתמחות החדשה כמקצוע אקדמי העומד איתן על שלושה יסודות: מצוינות קלינית, הוראה ומחקר; להוות מסגרת ארגונית מקצועית לרופאים ולאנשי רפואה העוסקים ברפואה דחופה; קידום ושיפור הטיפול הדחוף הראשוני לאוכלוסיה במסגרת המחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים, גם בשלב טרום בית החולים.
באפריל 2001 ראה אור העותק הראשון של העיתון “לרפואה דחופה” בעריכתו של ד”ר יוסף ליבמן.

האיגוד מקיים באופן קבוע שניים-ארבעה כינוסים בשנה.
במהלך ארבע השנים האחרונות מילאו המחלקות לרפואה דחופה תפקיד מרכזי בקליטה ובטיפול בנפגעי הפיגועים הרבים.
הדרכת קורסי ACLS ברחבי הארץ וקידום המודעות ללימודי החייאה, תחת שרביטו של ד”ר עזיז דראוושה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית-החולים העמק בעפולה.
תחום הרפואה הדחופה ילדים מרחיב את מעגל האבחנה והטיפול בכל המצבים הרפואיים והכירורגים הראשונים הדחופים. עבודת הרופא המומחה ברפואה דחופה ילדים היא יחודית ודורשת יכולת וניסיון לתפקד תחת לחץ ונפח חולים גדול, משפרת את איכות הטיפול ומקטינה את אחוזי האשפוז. כדי לקדם נושא זה הוקם במסגרת האיגוד החוג לרפואה דחופה בילדים בראשותו של ד”ר חזי וייסמן.

בעלי תפקידים
יו”ר האיגוד:     פרופ. מיכאל דרשר
מזכיר האיגוד:  ד”ר ערן טל-אור
גזבר האיגוד:  ד”ר דניאל טרוצקי